Drogi Kliencie oto  regulamin współpracy:

1. Możliwa jest jednorazowa, pierwsza darmowa konsultacja – czas do 60minut (odwołanie dzień przed ustalonym terminem skutkuje utratą możliwości ponownego skorzystania z takiej opcji).
2. Odwołanie wizyty dzień przed planowanym terminem lub nieprzybycie w dniu wizyty skutkuje:
- zaliczeniem wizyty do odbytych,
- w przypadku wizyt jednorazowych koniecznością uregulowania zaległości w celu kontynuowania dalszej współpracy.
3. Brak opłaty za program = brak rezerwacji terminu.
4. Diety/Plany wykonywane są po uiszczeniu opłaty.
5. Programy dietetyczne realizowane są dopiero po dokonaniu opłaty na podane poniżej konto.
6. Forma przekładania, odwoływania i rezerwowania wizyt odbywa się za pomocą kontaktu telefonicznego.
7. Porady odbywają się tylko w formie umówionych wcześniej wizyt a nie przypadkowej rozmowy telefonicznej czy konwersacji przez messenger.

NUMER KONTA:
42 1050 1562 1000 0091 3183 3353 ING Bank Śląski S.A.

Nazwa i adres:

PRINCIPATUS PORADNIA ZYWIENIOWA BEATA SWISTARA

KOCHANOWSKIEGO 13,
35-201 RZESZOW